Κατηγορίες

Περιοδικά του Ομίλου Τpress


Newsletter
Εγγραφείτε για άμεση και συνεχή ενημέρωση

Ημέρες και ώρες Λειτουργίας

Η 4η διε­θνής έκ­θε­ση ‘‘Verde.tec 2020 Τε­χνο­λο­γί­ες Πε­ρι­βάλ­λο­ντος‘‘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 20 έως τις 22 Μαρ­τί­ου 2020 στο Mε­σο­γεια­κό Eκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο (Μ.Ε.C.) στην Παια­νία.

• Παρασκευή

20 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Σάββατο

21 Μαρτίου

10.00 - 20.00

• Κυριακή

22 Μαρτίου

10.00 - 19.00

 

 

 

 
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2019